ui design

Ikony do toolbar

Projekt spójnych ikon do toolbar do nowo powstającej aplikacji