ui design

Lżej

Projekty strony internetowej szkoły aktorskiej/ Figma

Zakres prac

  • projekt i prezentacja interfejsu
  • projekt logotypu